Samferdsel

Traffikert 6-felts motorvegStøy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 1,4 millioner er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt. 
Kilde: Miljøstatus

Planakustikk AS har spesialkunnskap innenfor samferdselstøy. Med over 25 års støyfaglig erfaring fra veg- og banesektoren, akustisk konsulent og miljømyndighetene stiller vi godt rustet til å løse de oppgavene som tilfaller dette fagområdet.

 
Planakustikk AS utfører følgende
oppgaver innen samferdsel:

  • Støykartlegging
  • Støyberegninger
  • Støymålinger
  • Råd og bistand om støyregelverket
  • Råd og bistand om støydempende tiltak
  • Byggeledelse

 

referanser