Referanser samferdsel

Prosjekt

Arbeidsbeskrivelse

Vækerøveien 23 – Oslo

Trafikkstøyvurdering, nye boliger

Startbo Terrasse – Oslo
 

Trafikkstøyvurdering nye boliger, samt forslag til støyreduserende tiltak

Område ved Fv. 35 – Nedre Eiker kommune

Trafikkstøyvurdering nye boliger, samt forslag til støyreduserende tiltak

Veumveien 39-41, Fredrikstad

Trafikkstøyvurdering, bolig og kontorblokk, samt forslag til støyreduserende tiltak

Oslo Lufthavn – Gardermoen

Støyberegninger, støymålinger, samt tiltaksutredning for eksisterende boliger ved Oslo Lufthavn

Guldlisten 55 – Drammen

Beregning av jernbanestøy for nytt boligområde, samt forslag til støyreduserende tiltak

Byhaven – Drammen

Trafikkstøyvurdering, nye boliger

Støyforskriften- Jernbaneverket

Støyberegninger, støymålinger, tiltaksutredning og anbudsbeskrivelse vedrørende støyreduserende tiltak for boliger langs jernbanen fra Drammen til Stavanger

Øvre Eiker vei 90 – 92B- Drammen

 Trafikkstøyvurdering

Sandviksveien 128 VILLA PAX – Blommenholm
 

Støymåling og akustikkvurdering for to nye boligblokker

Arnsenga, nytt bo- og behandlingssenter – Bærum

Trafikkstøyvurdering, samt forslag til støyreduserende tiltak

Haraldrudveien 5 – Oslo

Trafikkstøyberegning og støymåling, samt forslag til støyreduserende tiltak

Prins Oscars gt.16 – Drammen

Trafikkstøyvurdering

Østfold og Drammensbanen

Støymålinger før og etter skinnesliping

Hannestad Platå – Sarpsborg

Støyberegning, samt forslag til støyreduserende tiltak

Ilebrekke planområde – Tønsberg

Støyberegning i forbindelse med nytt boligområde

E6, Skullerud – Oslo

Utendørs og innendørs støyberegning for i alt 20 boliger

Melsomvikveien 8 – Stokke

Støyvurdering i forbindelse nytt utbyggingsområde

Veumveien 39-41, Fredrikstad

Trafikkstøyvurdering, bolig og kontorblokk, samt forslag til støyreduserende tiltak