Referanser industri og bygg

Prosjekt

Arbeidsbeskrivelse

Nye Marienlyst ungdomsskole- Drammen Akustisk prosjektering
Hotell Rica Nidelven, hotell og konferansesal
– Trondheim
Akustisk prosjektering og lydisolasjonsmålinger
Ullevål stadion utvikling, hotell og konferansesal
– Oslo
Akustisk prosjektering og luftlydisolasjon- og trinnlydmålinger
Skoleveien 5A og 5B Støy- og lydteknisk gjennomgang
Nye Hokksund ungdomsskole Akustisk prosjektering
Øvrevollkollen – Bærum Lydteknisk gjennomgang
Tollbugata 10 – Drammen Støyutredning
Fjordveien 1 – Høvik Innendørs akustikk
Banktorget – Strømmen Akustisk prosjektering
Klemetsrud energigjenvinningsanlegg- Oslo Akustisk prosjektering, støymålinger inne på anlegget,
forslag til avbøtende tiltak
Haraldrud  gjenbruksstasjon – Oslo Støymålinger inne på anlegget, forslag til avbøtende tiltak