Industri og energi

Hvite fabrikkbygninger

Planakustikk AS utfører støykartlegging og støymålinger for følgende kilder:

  • industrianlegg
  • havner og terminaler
  • transportterminaler
  • skytebaner
  • motorsportanlegg
  • vindkraftanlegg
  • pukkverk
  • nærmiljøanlegg
  • tekniske installasjoner

 

referanser