Bygg

Planakustikk AS har bred kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og standarder.
Vi er en løsningsorientert bidragsyter til byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre aktører i byggebransjen.

Planakustikk AS utfører følgende oppgaver innen bygg:

  • Lydteknisk prosjektering av boligbygg, næringsbygg, helseinstitusjoner, skoler og barnehager
  • Lydisolasjonsmålinger
  • Trinnlydmålinger
  • Romakustikk
  • Isolering mot utendørs støy

referanser